Zad.1 Odcinek AB o długości 5,6 cm podzielono w stosunku 2:5.Jaką długość ma krótszy z otrzymanych odcinków ?
a).8 mm b).16 mm c).20 mm d).22,4 mm

zad.2 Punkt D dzieli odcinek KL w stosunku 5 : 7. Krótszy z otrzymanych odcinków, odcinek KD, ma długoć 10 cm. O ile dłuższy jest odcinek DL od odcinka KD ?
a). o 14 cm b). o 4 cm c). o 2 cm d). o 24 cm

DO KAŻDEGO ZADANIA PROSZĘ O ROZWIĄZANIE !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:19:02+01:00
Zad 1
AB=5,6cm
stosunek wynosi 2:5 (razem tak jakby 2 części i 5 części, razem 7)

5,6 : 7 = 0,8
1 część wynosi 0,8cm

krótszy odcinek składa się z 2 części, a więc:
2 x 0,8cm = 1,6cm = 16mm

Odp b) jest poprawna

ZAD 2
KD = 10 cm
KD składa się z 5 części, więc:
10cm: 5 = 2cm.
Każda z części ma 2cm
Stosunek wynosi 5:7
Skoro DL ma 2 części więcej, jest on o
2 x 2cm = 4cm dłuższy

W tym wypadku także odpowiedź b) jest poprawna
2 3 2