1.w skład atomow pierwiastkow wchodza nastepujace czastki podstawowe : protony i neutrony i elektrony.
2.W sklad jadra atomowego wchodza protony i elektrony.
3.Liczba atomowa (Z) okresla liczbe elektronow rowna liczbie neutronow w atomie,a liczba masowa (A) okresla sume protonow i neutronow.
4.Proton porusza sie w przestrzeni wokol jadra.Jogo ladunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ladunek dodatni)
5.Neutron jest elekrycznnie obojetny zas elektron ma ladunek rowny jednemu elementarnemu ladunkowi ijemnemu.
6.Jadro atomu siarki zawiera 16 protonow a wokol jadra krazy dwa razy wiecej elektronow.


napiszcie ktore zdanie jest prawdziwe a ktore falszywe.;)
prosze pilne.;)))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:15:11+01:00
1. Prawdaa
2. Fałsz... wchodzą protony i neutrony.
3.Fałsz
4.Fałsz.. proton jest w jądrze.
5.Prawda
6.Fałsz

;)
78 3 78
3. Fałsz - Z określa liczbę elektronów równą liczbie protonów