Odpowiedzi

2010-01-07T15:22:04+01:00
Drabina długości 3 metry stoi oparta przy ścianie . Do jakiej wysokości dosięgnie ta drabina , gdy ją oprzemy i odległości : 0,5m , 1m , 1,5m , 2m , od ściany ?
korzystam ze wzoru Pitagorasa, gdzie c=3m, a₁=0,5m a₂=1m a₃=1,5m a₄=2m
a²+b²=c²
b²=c²-a²

b₁²=3²-a₁²=9-0,25=8,75
b₁=√8,75m
b₂²=3²-a²=9-1=8
b₂=√8
b₃²=3²-(1,5)²=9-2,25=6,75
b₃=√6,75
b₄²=3²-2²=9-4=5
b₄=√5
4 2 4