Proszę, pilne na jutro!!!Wybieram najlepszą odpowiedź!!!Daję dużo punktów!!!

1.Do podanych wyrazów dopisz ich łagodniejsze odpowiedniki,czyli eufemizmy:
sklerotyk---
dewotka---
sknera---
stary---
kraść---
tchórz---
cherlak---
jędza---
grubas---
stara panna---
2.Odgadnij wyrazy zastąpione podanymi peryfrazami:
królowa kwiatów---
3.Do podanych wyrazów dopisz peryfrazy(omówienia):
maj---
tęcza---
starość---
serce---
słonecznik---
4.Nazwiska wybitnych Polaków zastąp peryfrazami.
Adam Mickiewicz---
Wisława Szymborska---
Mikołaj Kopernik---
Fryderyk Chopin---
Jan Paweł II---

3

Odpowiedzi

2010-01-07T15:28:04+01:00
1.sklerotyk – zapominalski
dewotka - świętoszka,kobieta bardzo/przesadnie religijna, pobożna
sknera-skąpiec
stary-w podeszłym wieku
kraść-pożyczać bez zgody
tchórz-osoba strachliwa
cherlak-chorowity
jędza-kobieta o złym charakterze
grubas-puszysty, przy kości
stara panna-kobieta niezamężna w podeszłym wieku

2.królowa kwiatów - róża
3.maj- miesiąc
tęcza- piękny widok
starość- stary
serca- miłość
słonecznik- kwiat
5.Adam Mickiewicz- poeta Pan Tadeusz
Wisława Szymborska- poetka
Mikołaj Kopernik- astronom
Fryderyk Chopin- muzyk
Jan Paweł drugi- papież
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:32:15+01:00
1.sklerotyk---zapominalski
dewotka---świętoszka, nabożnisia, pobożniś, świętoszek
sknera---skąpy
stary---w podeszłym wieku
kraść---pożyczać
tchórz---strachliwy
cherlak---człowiek wątły, mizerny, chorowity
jędza---złośnica, kobieta o złym charakterze
grubas---tężejszy człowiek, puszysty; przy kości
stara panna---starsza kobieta nie zamężna

2. królowa kwiatów --- RÓŻA

3.Do podanych wyrazów dopisz peryfrazy(omówienia):

maj---maturalny miesiąc; miesiąc następujący po kwietniu ale przed czerwcem; miesiąc w którym obchodzimy dzień matki;

tęcza---bardzo kolorowe zjawisko pojawiające się na niebie po deszczu, po burzy w kształcie półokręgu

starość---podeszły wiek,

serce---kochamy nim; jest w nim dużo miłości,

słonecznik--- żółty kwiat

4.Nazwiska wybitnych Polaków zastąp peryfrazami.
Adam Mickiewicz--- napisał "Pana Tadeusza", dostał nobla za powieść "Quo Vadis"

Wisława Szymborska---poetka; laureatka literackiej Nagrody Nobla (1996)

Mikołaj Kopernik---astronom "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię"

Fryderyk Chopin---grał na fortepianie, kompozytor, urodził się w Stalowej Woli

Jan Paweł II---największy polak w dziejach ludzkości, Ojciec Święty
5 3 5
2010-01-07T15:48:18+01:00
1.Do podanych wyrazów dopisz ich łagodniejsze odpowiedniki,czyli eufemizmy:
sklerotyk---zapominalski
dewotka---pobożna
sknera---skąpiec
stary---w podeszłym wieku
kraść---pożyczać
tchórz---rozsądny
cherlak---chuchro
jędza---złośnica
grubas---dobrze zbudowany
stara panna---feministka
2.Odgadnij wyrazy zastąpione podanymi peryfrazami:
królowa kwiatów---róża
3.Do podanych wyrazów dopisz peryfrazy(omówienia):
maj---maturalny miesiąc
tęcza---kolorowe zjawisko po burzy
starość---okres stabilizacji człowieka
serce---narząd pompujący krew
słonecznik---słoneczny kwiat
4.Nazwiska wybitnych Polaków zastąp peryfrazami.
Adam Mickiewicz---wielki ale młody poeta
Wisława Szymborska---poetka naszych czasów
Mikołaj Kopernik---astronom wieków
Fryderyk Chopin--- wielki kompozytor
Jan Paweł II--- człowiek autorytet miłujący cały świat
1 5 1