W pewnym gimnazjum jest trzy klasy 3 a jest 16 chłopców i stanowią oni 50 % tej klasy , w klasie 3 b jest 7 chłopców i stanowią oni 25 % tej klasy, a w klasie 3 c jest 12 chłopców i stanowią oni 48 % tej klasy. Jakli procent uczniów klas 3 stanowią dziewczęta ? Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2009-09-21T19:28:03+02:00
W 3a jest 16 dziewczyn. W 3b jest 21 dziewczyn. W 3c jest 13 dziewczyn. Łącznie jest 35 chłopców i 50 dziewczyn czyli w klasach 3 jest 41% chłopców i 59% dziewczyn. Wszystko liczone proporcja.
2009-09-21T19:31:31+02:00
Klasa IIIa
chłopców jest 16 i stanowią oni 50% tej klasy
dziewczynki również stanowią 50% tej klasy czyli jest ich 16
zatem klasa IIIa ma 16+16=32 uczniów

klasa IIIb
chłopców jest 7 i stanowią oni 25% tej klasy
liczę ilość uczniów tej klasy:
25% - 7
100% - x
x=7*100/25=28
uczniów jest 28, w tym dziewcząt jest 28-7=21

klasa IIIc
12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy
liczę ilość uczniów tej klasy
45% - 12
100% - y
y=100*12/48=25
uczniów jest 25, w tym dziewcząt jest 25-12=13

Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta?
wszystkich uczniów jest 32+28+25=85
wszystkich dziewcząt jest 16+21+13=50
50/85 * 100% = 58,8%(w przybliżeniu do całości) 59%
1 5 1