Akwarium w kształcie prostopadłościanu o krawędziach długości 50 cm , 30 cm i 2o cm jest wypełnione do połowy wodą .
a) ile waży woda w akwarium ?
b) O ile cm podniesie się poziom wody , gdy dolejemy 3 l wody ?
c ) ile wody należy dolać do tego akwarium , aby było wypełnione do 3/4 wysokości ?


W pewnej szkole jest basen o dłudości 25 m . każdy z sześciu torów ma 1,4 m szerokości . basen ma głębokość 1,5 m . Ile waży woda w tym basenie ?Oblicz objętość graniastosłupa prostego o wysokości 18 cm , którego podstawą jest romb o przekątnych długości 9cm i 12 cm .


podstawą graniastosłupa prostegoo wysokości 5cm jest trapez prostokątny o podstawach długości 6cm i 8cm . Krótsze ramię trapezu ma długość 2 cm . oblicz objętość tego graniastosłupa .

Objętość graniastosłupa ttrójkątnego o wysokości 10 cm jest równa 320 cm sześciennych . Podstawą jest trójkąt prostokątny równoramienny . Jakie długości mają ramiona tej podstawy ?

POMOCY . !!

1

Odpowiedzi

2010-01-07T23:24:17+01:00
I .
50 cm * 30 cm * 20cm : 2 = 15 dm³ = 15l
a) 1l - 1 kg
15 l - 60 kg
Odp. 60 kg.
b) 3l : 15l = 0,2
10 cm * 0,2 = 2 cm
Odp . O 2 cm.
c) 15l * 2 = 30 l
¾=0,75
30 l * 0,75 = 22,5l
22,5 l - (15l+3l) = 4,5l
Odp. 4,5 l.

II.
1,4m*6=8,4m
8,4m*25m*1,5m=315m³=315000l
1 l = 4 kg
315000*4=1260000kg

III.

V = Pp * H
Pp = e*f / 2

Pp =9 cm * 12 cm / 2 = 54 cm ²
V = 54 cm ² * 18cm = 972cm³


IV.

V= Pp* H
Pp = (a+b) * h / 2

Pp= (6cm + 8cm) * 2 cm/ 2 = 28cm²
V = 28 cm ² * 5 cm= 140 cm³

V.

V=Pp*H
320cm³:10 cm = 32 cm²
Pp= 32 cm ²
Pole trójkąt = a*h/2
32cm²*2= 64cm²
√64 = 8

Odp. Bok wynosi 8 cm.