Odpowiedzi

2010-01-07T15:32:53+01:00
Korzystamy z jedynki trygonometrycznej:
(sinα)²+(cosα)²=1
podstawiamy sinα=-3/5
(-3/5)²+(cosα)²=1
9/25+(cosα)²=1
(cosα)²=1-(9/25)=16/25
wiadomo, że 270<α<360, czyli cosα jest dodatni, zatem cosα=+√16/25=4/5