Solankę dziesięcioprocentową zmieszano z solanką dwuprocentową i otrzymano 60kg roztworu. Gdyby solanki dziesięcioprocentowej wzięto 20% więcej, a dwuprocentowej o 20% mniej, to otrzymano by solankę ośmioprocentową. Jakie jest stężenie otrzymanej solanki?

1

Odpowiedzi

2010-01-07T15:21:36+01:00
X-solanka 10% w KG
y-solanka 2% w KG

x+y=60
0,1*1,2+0,02*0,8=0,08(1,2x+0,8y)

x+y=60
0,12x+0,016y=0,096x+0,064y

x+y=60
120x+16y=96x+64y

Teraz przenosimy X na lewo Y na prawo
24x=48y a więc po skróceniu x=2y
podstawiasz za X =2y do pierwszego równania a wiec
3y=60
y=20
x=60-20=40

x=40
y=20

Stężenie:
p-stężenie
10% * 40+ 2%(60-40)=p% * 60
4+0,4=0,6p
p=7,(3)= 7 i 1/3 %
1 5 1