1.
Dane są 4 proste a, b, c, d. Wiadomo że a jest prostopadła do c i b jest prostopadła do d. Czy wynika stąd, że proste ci d są równoległe?. Uzasadni swoją odpowiedź!
2.
Dwa boki trójkąta równoramiennego mają długości 2cm i 5cm. Jaką długość ma trzeci bok?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:26:27+01:00
1.Nie, ponieważ można na dwa sposoby rozmieścić te proste, i w jednym z nich prosta d będzie prostopadła do prostej c, więc odpowiedź jest nie.

2. 2 cm lub 5cm, ponieważ jest to trójkąt równoramienny, i są podane dwie długości, więc trzecia będzie równa którejść z podanych.
13 2 13