Zad1. Pilne
Objętość 1,05-karatowego(około 0,21g)brylantu(oszlifowanego diamentu)wynosi 0,06cm3 , natomiast masa grafitu o ogjętości 2 cm3 wynosi 4,5 g.Oblicz gęstość diamentu i grafitu.Wyjaśnij ,czym spowodowane są różnice w gęstościach tych odmian pierwiastka węgla.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:50:11+01:00
Diament: 0,21g zajmuje 0,06cm³, zatem jego gęstość wynosi 3,5g/cm³
grafit: 2,25g/cm³
Różnica pochodzi od różnej budowy krystalograficznej diamentu i grafitu. Diament jest bardziej "upakowany" atomami węgla niż grafit i dlatego jego gęstość jest większa i dlatego też jest najtwardszym minerałem na Ziemi.