napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych które zapisy słowne następujące :
Siarka + sód -----------> siarczek sodu
Chlor + chrom ---------> chlorek chromu (III)
ad2
Uzgodnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe
schematy równań tych reakcji
N²+ H² -------> NH³
Fe + HCI ------> FeCI²+H²
N² + O² -------->NO
Mn + O² --------> Mn²O7
AI + H²S --------> AI²S³ + H²
AI²O³ + HCI -----> AICI³ + H²O
Z góry dziękuje ;***

1

Odpowiedzi

2016-08-03T09:22:55+02:00
1)
a) S + 2Na ---> Na₂S
b) 3Cl₂ + 2Cr ---> 2CrCl₃

2) Reakcje w załączniku


1 5 1