Ułóż rónanie reakcji za pomoca których można wykonać następujące przemiany
nazwij powstające kwasy

P4 --> P4O6 --> P4010 --> H3PO4
|
H3PO3
nad pierwszą strzałką jest 1 nad drugą 2 nad trzecią 3 a nad ta co idzie w dół 4 prosżę o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:43:31+01:00
1. P₄ + 3O₂-> P₄O₆
2. P₄O₆ + 2O₂ -> P₄O₁₀
3. P₄O₁₀ + 6H₂O -> 4H₃PO₄
4. P₄ + 6H₂ + 6O₂ -> 4H₃PO₃
ta ostatnia reakcja musi być na katalizatorze prawdopodobnie platynowym
2 5 2