` ćw.1 BIlet normalny z gdyni głównej do czerska prze tczew kosztuje 18zł 30 gr. Michał podróżował ze swoim pset tofikiem ,chłopcu przysługuje 2 - 5 (ułamek dwie piąte ) zniżki ,a tofikowi 9-10 ( ułamek m)
oblicz łączny koszt podróży michała z psem do do czerska

2

Odpowiedzi

2010-01-07T15:51:39+01:00
18zł30gr = 1830gr
wysokość zniżki dla chłopca
(1830 : 5) * 2 = 366 * 2 = 732gr = 7,32zł
wysokość zniżki dla psa
(1830 :10)*9 = 183*9 = 16,47zł
nie będą musieli nic płacić bo koszty zniżek są większe od kosztów biletu
2010-01-07T15:54:10+01:00
18,30= 183/10 (sto osiemdziesiat trzy dziesiate)
183/10 * 2/5= 183/25= 7 8/25= 7 32/100= 7zl 32gr <---Zniżka dla Michała
18zł 30gr - 7zl 32gr= 10zl 98gr <---cena biletu dla Michala

183/10 * 9/10= 1647/100= 16zl 47gr<--- Zniżka dla psa tofika
18zl 30gr - 16zl 47gr= 1zl 83gr <--- cena biletu dla psa tofika

Łaczny koszt podróży Michała z psam:
10zl 98gr+ 1zl 83gr= 12zl 81gr


Mam nadzieję że dobrze :)