Odpowiedzi

2011-07-29T01:15:40+02:00

jedna\ puszka:\\srednica=5cm\\srednica=d\\d=5cm

 

Obliczamy obwód jednej puszki:

 

Obw=2\pi\ r\\2r=d\\Obw=\pi\cdot\ d\\Obw=5\cdot\pi\ [cm]

 

Obliczamy obwód 4 puszek:

 

4\cdot5\pi\ cm=20\pi\ cm\\\pi=3,14cm

 

20\cdot3,14=62,8[cm]

 

Odp: Taśma powinna mieć co najmiej 62,8cm długości.

 

2011-07-29T01:51:44+02:00

d=5cm

d=2r

r=2,5cm

π=3,14

 

Obwód 1 puszki = 2πr

Obwód 4 puszek = 4·(2πr) = 8πr = 8·3,14·2,5=62,8cm