Zad1 Wymień trzy charakterystyczne cechy południków
1. ...........................
2. ..............................
3. ...........................
zad2
1. Na siatkę geograficzną składa się m.in. ................. geograficzna.
2. Są w siatce geograficznej. ...........
3. Położone punktu na mapie określają .......... geograficzne.

2

Odpowiedzi

2010-01-07T15:47:22+01:00
1 szerokość geograficzna
2. równoleżniki
3 położenie geograficzne
34 3 34
2010-01-07T15:51:25+01:00
Zad 1
a) wszystkie południki mają taki sam kształt
b) Długość każdego południka wynosi ok. 20 000 km
c) wszystkie południki wskazują kierunek północ i Południe i szystkie zbiegają się w biegunach Ziemi
zad2
1. południków i równoleżników sygnatur poziomych znaków na globusie
2. układ południków i równoleżników na globusie lub w myśli na kuli ziemskiej. Południk zerowy i równik ziemski tworzą układ, względem którego wyznacza się współrzędne geograficzne.
3. współrzędne geograficzne
41 3 41