Odpowiedzi

2009-09-22T09:13:49+02:00
Gęstośći powietrza d, ciśnienie p i temperatura T są opisane wg wzoru:
d=p/(r*T) -r- stała gazowa dla powietrza,
W wykonywanym doświadczeniu, ciśnienie atmosferyczne jest stałe, zależność więc można uprościć, że gęstość d jest odwotnie proporcjonalna do temperatury T.
Po nalaniu gorącej wody, pozostała przestrzeń w butelce, ok 3/4 objętości będzie zawierała gorące powietrze o znacznie mniejszej gęstości niż powietrze otoczenia (o znacznie wyższej temperaturze). Po wstawieniu do zimnej wody, nastąpi ochłodzenie wody i powietrza w butelce, a więc znaczne zwiększenie gęstości i jednocześnie zmniejszenie ciśnienia wewnątrz butelki, czyli zmniejszenie objętości powietrza . Ponieważ butelka jest zamknięta, nie ma możliwości dopływu brakującego powietrza, spadające ciśnienie wewnętrzne i naciskające ciśnienie zewnętrzne powoduje zgniecenie butelki.
Należy tu jeszcze dodać, że na wielkość zgniecenia ma wpływ głównie zamknięty gaz, (a nie woda) ponieważ zmiana gęstości cieczy od temperatury jest wielokrotnie mniejsza od zmian gęstości gazów.
14 2 14
Po wstawieniu do zimnej wody, nastąpi ochłodzenie wody i powietrza w butelce, a więc znaczne zwiększenie gęstości i jednocześnie zmniejszenie ciśnienia wewnątrz butelki, czyli zmniejszenie objętości powietrza . Ponieważ butelka jest zamknięta, nie ma możliwości dopływu brakującego powietrza, spadające ciśnienie wewnętrzne i naciskające ciśnienie zewnętrzne powoduje zgniecenie butelki.
Należy tu jeszcze dodać, że na wielkość zgniecenia ma wpływ głównie zamknięty gaz, (a nie woda) ponieważ zmi