Praca kontrolna z chemii Liceum II letnie I klasa
1.Zapisz za pomocą symboli i wzorów
Trzy atomy magnezu
Cztery cząsteczki tlenu
Pięć cząsteczek wody
Trzy cząsteczki chloru
2.Napisz wzory sumaryczne następujących tlenków
Tlenek węgla IV
Tlenek węgla II
Tlenek miedzi I
Tlenek glinu
Tlenek azotu III
3.Napisz równanie dysocjacji jonowej
Wodorotlenku sodu, wodorotlenku wapnia, wodorotlenku potasu, wodorotlenku glinu
kwasu węglowego, kwasu fosforowego, kwasu azotowego V
4.Napisz reakcję otrzymywania kwasu azotowego V oraz kwasu siarkowego VI z
odpowiedniego tlenku.
5.Napisz równanie reakcji kwasu solnego z wodorotlenkiem sodu
6.Napisz równania reakcji opisane schematami:
a) siarka → tlenek siarki (IV) → kwas siarkowy (IV)
b) wapń → tlenek wapnia → zasada wapniowa → chlorek wapnia

2

Odpowiedzi

2012-10-29T14:46:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 1)

 Trzy atomy magnezu --- 3 Mg
 Cztery cząsteczki tlenu --- 4 O₂
 Pięć cząsteczek wody --- 5 H₂O
 Trzy cząsteczki chloru --- 3 Cl₂ 


  2) 

 Tlenek węgla IV --- CO₂
 Tlenek węgla II --- CO
 Tlenek miedzi I --- Cu₂O
 Tlenek glinu --- Al₂O₃
 Tlenek azotu III --- N₂O₃


 3)

wodorotlenku sodu - NaOH ---> Na⁺ + OH⁻

wodorotlenku wapnia - Ca(OH)₂ ---> Ca²⁺ + 2OH⁻

wodorotlenku potasu - KOH ---> K⁺ + OH⁻ 

wodorotlenku glinu - Al(OH)₃ ---> Al³⁺ + 3OH⁻
kwasu węglowego - H₂CO₃ ---> 2H⁺ + CO₃²⁻

kwasu fosforowego V - H₃PO₄ ---> 3H⁺ + PO₄³⁻

kwasu azotowego V - HNO₃ ---> H⁺ + NO₃⁻


 4)

 kwasu azotowego V - N₂O₅ + H₂O ---> 2HNO₃

 kwasu siarkowego VI  - SO₃ + H₂O ---> H₂SO₄


 5)

 HCl + NaOH ---> NaCl  +H₂O


 6)

a) siarka → tlenek siarki (IV) → kwas siarkowy (IV)

S + O₂ --->SO₂

SO₂ + H₂O ---> H₂SO₃


b) wapń → tlenek wapnia → zasada wapniowa → chlorek wapnia

2Ca + O₂ ---> 2CaO 

CaO + H₂O ---> Ca(OH)₂

Ca(OH)₂ + 2HCl ---> CaCl₂ + 2H₂O

2012-10-29T14:48:21+01:00

1.

Trzy atomy magnezu - 3 Mg
Cztery cząsteczki tlenu - 4 O₂
Pięć cząsteczek wody - 5 H₂O
Trzy cząsteczki chloru - 3 Cl₂


2.
Tlenek węgla IV - CO₂
Tlenek węgla II - CO
Tlenek miedzi I - Cu₂O
Tlenek glinu - Al₂O₃
Tlenek azotu III - N₂O₃3.

* wodorotlenek sodu:

NaOH ⇒ Na⁺ + OH⁻

 

* wodorotlenku wapnia:

Ca(OH)₂  ⇒ Ca²⁺ + 2 OH⁻

 

* wodorotlenek potasu :

KOH ⇒ K⁺ + OH⁻

 

* wodorotlenek glinu:

Al(OH)₃ ⇒ Al³⁺ + 3 OH⁻


* kwas węglowy:

H₂CO₃ ⇒ 2 H⁺ + CO₃²⁻

 

kwas fosforowy (V):

H₃PO₄ ⇒ 3 H⁺ + PO₄³⁻

 

* kwas azotowy (V)


4.

* kwas azotowy (V): N₂O₅ + H₂O ⇒ 2 HNO₃

* kwas siarkowy (VI) : SO₃ + H₂O ⇒ H₂SO₄

5.

HCl + NaOH ⇒ NaCl + H₂O


6.
a) siarka → tlenek siarki (IV) → kwas siarkowy (IV)

S + O₂ ⇒ SO₂ + H₂O ⇒ H₂SO₃


b) wapń → tlenek wapnia → zasada wapniowa → chlorek wapnia

2 Ca + O₂ ⇒ 2 CaO

CaO + H₂O ⇒ Ca(OH)₂ + 2 HCl ⇒ CaCl₂ + 2 H₂O