Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T16:12:58+01:00
A)
x+3y=3
x-y=5

x=3-3y
3-3y-y=5

x=3-3y
-4y=5-2

x=3-3y
-4y=3/:(-4)

x=3-3y
y=-¾

y=-¾
x=3-3*(-¾)

y=-¾
x=3-2¼

y=-¾
x=¾

b)
5x=4-2y
4x +y=3

5x=4-2y
y=3-4x

y=3-4x
5x=4-2*(3-4x)

y=3-4x
5x=4-6-8x

y=3-4x
5x+8x=-2

y=3-4x
13x=-2/:(13)

y=3-4x
x=-2/13 (w ułamku)

x=-2/13
y=3-4*(-2/13)

x=-2/13
y=3+8/13

2010-01-07T16:22:04+01:00
A)
x+3y=3
x+y=5 / *(-1)

x+3y=3
-x-y=-5

2y=-2 / 2
y=-1

x+(-1)=5
x=5+1
x=6

y=-1
x=6

b) 5x=4-2y
4x+y=3

5x+2y=4
4x+y=3 / *(-2)

5x+2y=4
-8x-2y=-6

-3x=-2 / : (-3)
x=2/3 to jest ulamek

4*2/3+y=3
8/3+y=3
y=3- 2 2/3 tu masz 2 cale i ulamek dwie trzecie
y= 1/3
2010-01-07T16:34:05+01:00
A)
{x+3y=3
{x-y=5

{x=3-3y
{3-3y-y=5

{x=3-3y
{-4y=2/:(-4)

{x=3-3y
{y=-0,5

{x=3-3*(-0,5)
{y=-0,5

{x=3+1,5______________{x=4,5
{y=-0,5________________{y=-0,5
b)
{5x=4-2y
{4x +y=3

{5x+2y=4
{4x+y=3

{5x+2y=4
{y=3-4x

{5x+2(3-4x)=4
{y=3-4x

{5x+6-8x=4
{y=3-4x

{-3x=-2/:(-3)
{y=3-4x

{x=²/₃
{y=3-4*²/₃

{x=²/₃
{y=3-⁸/³

{x=²/₃
{y=3-2²/₃

{x=²/₃________________{x=²/₃≈0,66666666
{y=2³/₃-2²/₃___________{y=¹/₃ ≈0,3333333