Mam do was takie pytanie :P
zaczynam nauke jezyka angielskiego i nie wiem o co chodzi w czasie PRESENT SIMPLE i PRESENT CONTINOUS... mam podane zdania w zadaniu i jak mam je odri=oznic i wiedziec jaki czas mam tam wpisac....jutro mam z tego sprawdzian.. prosze was o pomoc ;)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T16:10:27+01:00
Present continous to czas, w którym opisujemy czynność która dzieje się w czasie mówienia. Np. Ja teraz piszę. Powiemy to w czasie cont.
Present simple używamy do określenia czynności, którą robimy co jakiś czas, np. codziennie, co rok, w każdy poniedziałek.
Jak są zwroty typu : now, at the moment itp. piszemy present cont.
Jak jest np. every day, every year, often itp. piszemy simple
2010-01-07T16:10:36+01:00
Czas present simple, to czas teraźniejszy prosty.
Zdanie pozytywne wygląda tak:
Podmiot + czasownik+ inne określenia.
Czasownik pozostaje w bezokoliczniku, jednak gdy pojawia nam się osoba He, She, It wtedy dodajemy końcówkę ''-s''
Charakterystyczne słownictwo, to np.: usually, always, sometimes.

Present continous, to czas teraźniejszy ciągły.
Czyli oznacza to, że ''ciągle'' coś np.: lubisz, kochasz, nienawidzisz.
Słowa charakterystyczne, to np.: at the moment.
2010-01-07T16:23:30+01:00
Czasu Present Continuous, który tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika posiłkowego be (forma zależy od osoby) oraz końcówki -ing dodawanej do głównego czasownika.

Liczba pojedyncza:
1. osoba - I am/'m
2. osoba - You are/'re
3. osoba - He, She, It is/'s

Liczba mnoga:
1. osoba - We are/'re
2. osoba - You are/'re
3. osoba - They are/'re
Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie not do odpowiedniej formy czasownika posiłkowego be. Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie not do odpowiedniej formy czasownika posiłkowego be.

Np.

I (am not/'m not) playing football.

He (is not/isn't) going to school.

They (are not/aren't) reading a book.

Formę pytającą tworzymy poprzez inwersję:

Np.

Am I playing football ?

Is He going to school ?

Are They reading a book ?
Ważne wyjątki:

Jak już wiesz, tworzenie formy continuous dla czasownika głównego polega na dodawaniu końcówki -ing. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach:

1. czasowniki kończące się na literę e przed którą stoi spółgłoska (write, make, come), tracą ja i zmieniają na -ing (writing, making, coming).

2. Czasowniki zakończone na -ie zmieniają końcówkę na -y + ing (lie - lying, die - dying)

3. Czasowniki zakończone samogłoską + spółgłoską (get, swim, run), podwajają końcową spółgłoskę (getting, swimming, running). Czasowniki zakończone na -w i -x nie podlegają tej zasadzie (know - knowing, fix - fixing).

4. Czasowniki zakończone na spółgłoskę -l podwajają ją, jeżeli poprzedzona jest samogłoską. (travel - travelling).
Czasu Present Continuous używamy mówiąc:

1. O czynnościach dziejących się w chwili mówienia:
I am going to school now.

2. O sytuacjach chwilowych:
She is visiting grandmother today.

3. O procesach trwających dłuższy czas, zmieniających się i rozwijających:
Kate is writing a new book.

4. O bliskiej przyszłości, gdy jest ona zaplanowana:
She is going to school tomorrow.
Ważne

Czasu Present Continuous nie używamy z czasownikami statecznymi, które nie występują w formie ciągłej tzw. STATE VERBS.


Czas Present Simple opisuje fakty, sytuacje, wydarzenia teraźniejsze. Jest najczęściej używanym czasem w języku angielskim.

Jego konstrukcja zależy od formy, w której chcemy go użyć (twierdząca, pytająca, przecząca).

W formie twierdzącej wystarczy osoba/przedmiot, do której odnosimy się + Infinitive (bezokolicznik - czasownik w formie podstawowej).

Przykłady:

I learn English.
He plays football every day.

Liczba pojedyncza:
1. osoba - I play
2. osoba - You play
3. osoba - He, She, It plays

Liczba mnoga:
1. osoba - We play
2. osoba - You play
3. osoba - They play

Ważne wyjątki:
W czasie Present Simple należy pamiętać o następujących zasadach:

1. Pisownia 3 os. l. pojedynczej (he, she, it) zależy od zakończenia bezokolicznika (czasownika w formie podstawowej).

a. Generalną zasadą jest dodanie do czasownika końcówki -s.
leave - leaves
play - plays

b. Wyjątkiem są czasowniki zakończone na: -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, -o, do których dodajemy końcówkę -es.
go - goes
fix - fixes
watch - watches

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dość skomplikowane, jednak w praktyce nie jest to aż tak trudne.

W dość szybkim czasie można wyrobić sobie nawyk automatycznego wyczuwania, jakiej potrzebujemy końcówki. Podczas czytania tekstów przekonasz się, że powyższa zasada w dużym stopniu ułatwia wymawianie słówek.

2. W czasownikach z końcówką -y po spółgłosce, zmieniamy ją na -i i dodajemy -es.
fly - flies

3. Czasownik have - (mieć) w czasie PRESENT SIMPLE w 3 os. l. poj. przyjmuje formę has.
I have a dog.
He has a dog.
Formę pytającą tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do, zwanego operatorem. Do czasownika w 3 os. l. poj. zgodnie z zasadą dodajemy -es i powstaje - does (dodaliśmy -es za, bo do kończone jest na -o).

Czasownik posiłkowy przejmuje tą końcówkę od czasownika głównego, do którego już NIE dodajemy końcówki -s/-es.

Do you drink coffee ?
Does he drink coffee ?

Formę przeczącą tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do i dodajemy not.

Użycie:

Czasu Present Simple używamy mówiąc:

1. O sytuacjach stałych:
I live in Wrocław.
She lives in Poznań.
I learn English.

2. O sytuacjach, które dzieją się regularnie, powtarzają się.
He goes to swimming pool every sunday.
She plays tenis twice a week.

3. O prawdach dowiedzionych, bądź uznanych za prawdziwe:
Water turns into ice at O°.

4. Wyrażając poglądy i przekonania.
I like this play.

5. O sytuacjach wynikających z ustalonego wcześniej programu (np. rozkład jazdy).
The bus leaves at 2:00 a.m.
The match starts at 6:00 p.m.