Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T16:38:58+01:00
Rosja: Rosja ma największe na świecie złoża gazu ziemnego i węgla kamiennego. Ponadto jest największym krajem na świecie. Rosja to państwo wielonarodowościowe.

Litwa:Występuje tam rzeźba polodowcowa. Na Litwie około 20% ludności stanowią mniejszości narodowe.Na Litwie występuje niewiele surowców mineralnych.

Białoruś:Cechą charakterystyczną położenia geograficznego Białorusi jest brak dostępu do morza. Państwo to należy do najsłabiej zaludnionych w Europie. Charakterystyczny dla białoruskiego społeczeństwa jest utrzymujący się od kilku lat ujemny przyrost naturalny.

Ukraina:Około 78% społeczeństwa stanowią Ukraińcy. W miastach żyje 68% ludności tego kraju.Współczynnik przyrostu naturalnego jest tam ujemny i należy do najniższych na świecie.

Mam nadzieję,że pomogłam. Pozdrawiam i liczę na najlepszą. :]
12 4 12