Zamień na:
a) milimetry kwadratowe [/2- kwadratowy]
1cm/2-
5cm/2-
2,5 cm/2-
0,2cm/2-
1dm/2-
15 dm/2-
b) centymetry kwadratowe
1 dm/2-
3,5 dm/2-
1m/2-
4 m/2
5,3 m/2-
1km/2-
0,5 km/2-
c) metry kwadratowe
1 km/2
7km/2
4,5 km/2
1 ha
8,5 ha
5 ha
d) ary
1 ha
12 ha
14,5 ha
1 km/2
2,5 km/2
100 m/2
5000m/2
e) hektary
10000 m/2
25000 m/2
3500 m/2
1 km/2
5,5 km/2
100 a
7000 a
Błagam to na jutro!

2

Odpowiedzi

2010-01-07T16:25:37+01:00
A) milimetry kwadratowe [/2- kwadratowy]
1cm/2-100mm/2
5cm/2-500mm/2
2,5 cm/2-250mm/2
0,2cm/2-20mm/2
1dm/2-10000mm/2
15 dm/2-150000mm/2
b) centymetry kwadratowe
1 dm/2-100cm/2
3,5 dm/2-350cm/2
1m/2-10000cm/2
4 m/2-40000cm/2
5,3 m/2-53000cm/2
1km/2-1 000 000 000 000cm/2
0,5 km/2-500 000 000 000cm/2
c) metry kwadratowe
1 km/2-1000000m/2
7km/2-7000000m/2
4,5 km/2-4500000m/2
1 ha-10000m/2
8,5 ha-85000m/2
5 ha-50000m/2
d) ary
1 ha-100a
12 ha-1200a
14,5 ha-1450a
1 km/2-10000a
2,5 km/2-25000a
100 m/2-1a
5000m/2-50a
e) hektary
10000 m/2-1ha
25000 m/2-2,5 ha
3500 m/2-o,35 ha
1 km/2-100 ha
5,5 km/2-550ha
100 a-1 ha
7000 a-70 ha
15 4 15
2010-01-07T17:05:29+01:00
A) milimetry kwadratowe:
1cm2= 100mm²
5cm2= 500mm²
2,5cm2= 250mm²
0,2cm2= 20mm²
1dm2= 10000mm²
15dm2= 150000mm²

b) centymetry kwadratowe:
1dm2= 100cm²
3,5dm2= 350cm²
1m2= 10000cm²
4m2= 40000cm²
5,3m2= 53000cm²
1km2= 10000000000cm²
0,5km2= 5000000000cm²

c) metry kwadratowe:
1km2= 1000000m²
7km2= 7000000m²
4,5km2= 4500000m²
1ha2= 10000m²
7ha2= 70000m²
8,5ha2= 85000m²
5ha2= 50000m²

d) ary:
1ha= 100a
12ha= 1200a
14,5ha=1450a
1km2= 10000a
2,5km2= 25000a
100m2= 1a
5000m2= 50a

e) hektary:
10 000m2= 1ha
25 000m2= 2,5ha
3500m2=0,35ha
1km2= 100ha
5,5km2= 550ha
100a= 1ha
7000a= 70ha
16 4 16