W ramach projektu szkolnego masz przygotować ankietę w języku angielskim na temat wyjazdów wakacyjnych . Zredaguj cztery pytania , w których poprosisz ankietowanych o :
- opisanie idealnego miejsca na spędzanie wakacji;
-podanie ulubionego sposobu spędzania wakacji;
- ich opinię na temat zorganizowanych wycieczek;
- ich opinię na temat przewodników turystycznych.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów.Oceniane są: umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T01:10:36+01:00
1 Question:
What place is perfect for a vacation? Please describe.

2 Question:
What is your favourite way of spending a vacation?

3 Question:
What do you think about organised tours?

4 Question:
What do you think about tourist guides?