Koło zamachowe o promieniu R= 1,0m i momencie bezwładności I= 63,6 kg/m2 obraca się ze stałą prędkością kątową w= 31,4 rad/s. Jaką siłą F trzeba przycisnąć klocek hamulcowy do obwodu koła, aby zatrzymać je po upływie czasu t= 20s? Współczynnik tarcia wynosi f= 0,1

odp. F= 999N

Proszę o rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T10:52:59+01:00
Dane:
I=63,6kg/m²
w=31,4rad/s
f=0,1
t=20s
Szukane:
m=?
a=?
F₁-sila potrzebna do zatrzymania kola dla f=1=?
F-sila potrzebna do zatrzymania kola z f=0,1=?

Rozwiazanie:
I=1/2mR²
m=2I/R²
m=127,2kg

w=v/R
v=wR
v=31,4m/s

a=v/t
a=1,57m/s²

F₁=ma
F₁=199N

F=F₁/f
F=1999N