Przetłumacz z angielskiego na język polski :
A
-So, Danny, could you tell me a little about yourself? Were you born in London?
-No, I was born in Cumbria, but we moved to London when I was twelve years old.
-Did you have a happy childhood/
-Oh yes! We didn't have much money then, but we had some great times. We lived in a small village and every weekend we went camping by the lake.
-How do you spend your weekends now?
-Working in the studio. When I have some free time, though, I go jet-skiing. I really enjoy it.
-Isn't it dangerous?
Yes it is. But I love every minute of it.
B
-Is that a new painting? Seventeenth century, isn't it?
-Yes, I bought it last week. It's not an original, though!
-Can you imagine living in those days?
-Yes. I'm sure life was tough without electricity, telephones, washing machines...
-And I bet it used to take days just to travel from one place to another.
-Yeah, imagine - no cars, trains or planes, just coaches/
-At least there was no pollution in those days.
-That's true. Rivers were clean, and the air was pure.
-You know, maybe life wasn't so bad back then, after all!
Proszę...

2

Odpowiedzi

2010-01-07T16:25:47+01:00
A.
- Danny, czy mógłbyś mi powiedzieć coś o sobie? Urodziłeś się w Londynie?
- Nie urodziłem się w Crumbii(?), ale przeprowadziłem się do Londynu, gdy miałem 12 lat.
- Czy miałeś szczęśliwe dzieciństwo?
- O tak! Nie mieliśmy dużo pieniędzy, ale spędziliśmy wiele wspaniałych chwil. Mieszkaliśmy w małej wsi i w każdy weekend obozowaliśmy nad jeziorem.
- Jak spędziłeś swój weekend?
- Pracując w studiu. Kiedy mam wolną chwilę, to uprawiam narciarstwo wodne. Bardzo mnie to cieszy.
- Czy to jest niebezpieczne?
- Tak, ale bardzo to lubię.

B.
- Czy to nowy obraz? Siedemnasty wiek?
- Tak, kupiłem go w ostatnim tygodniu. To kopia.
- Wyobrażasz sobie życie w tamtych czasach?
- Tak. Jestem pewien, że życie bez elektryczności, zmywarek i telefonów byłoby trudne.
- A ja chciałabym przenieśc się do tamtych czasów.
- Bez samochodów, pociągów czy samolotów, tylko powozy.
- To pewne. Rzeki byłyby czystsze, powietrze również.
- Wiesz, może to życie nie jest wcale takie złe, jak te wcześniejsze.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T16:41:26+01:00
A
-A więc, Danny, możesz opowiedzieć mi trochę o sobie? Urodziłeś się w Londynie?
-Nie, urodziłem się w Cumbrii, ale przeprowadziliśmy się do Londynu kiedy miałem 12 lat.
-Miałeś szczęśliwe dzieciństwo?
-O tak! Nie mieliśmy wtedy dużo pieniędzy, ale to były świetne czasy. Mieszkaliśmy w małej wiosce i w każdy weekend jeżdziliśmy na Camping nad jezioro.
-Jak teraz spędzasz weekendy?
-Pracując w studio. Jednak kiedy mam trochę wolnego czasu, uprawiam narciarstwo wodne. Naprawdę to lubię.
-Czy to niebezpieczne?
-Tak. Ale kocham każdą minutę.

B
-Czy to nowy obraz? Siedemnasty wiek, czyż nie?
-Tak, kupiłem go w zeszłym tygodniu. Nie jest jednak oryginalny.
-Możesz wyobrazić sobie życie w tamtych czasach?
-Tak. Jestem pewien, że życie bez elektryczności, telefonów, pralek było ciężkie...
-I mogę się założyć. że dniami podróżowano z miejsca na miejsce. (?)
-Tak, wyobraż sobie - żadnych samochodów, pociągów czy samolotów, tylko powozy.
-Przynajmniej nie było zanieczyszczeń w tamtych czasach.
-To prawdz. Rzeki i powietrze były czyste.
-Wiesz co? Może mimo wszystko życi wtedy nie było takie złe?