Odpowiedzi

2010-01-07T16:32:46+01:00
Wiązanie jonowe jest to rodzaj wiązania chemicznego. Istotą tego wiązania jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach.
Wiązanie to powstaje najczęściej między metalem a niemetalem. Różnica elektroujemności w skali Paulinga jest większa lub równa 1,7. Największy udział tego rodzaju wiązania można zaobserwować w związkach litowców z fluorowcami. Teoretycznie najsilniejszym wiązaniem jonowym charakteryzuje się fluorek fransu - FrF, gdyż posiada największą różnicę elektroujemności.

Równanie reakcji chemicznej lub krótko równanie reakcji albo równanie chemiczne to inaczej zapis przebiegu reakcji chemicznej

W równaniu chemicznym po jego lewej stronie znajdują się wzory chemiczne substratów, czyli związków chemicznych wchodzących do reakcji, a po jego prawej stronie znajdują się wzory powstałych z nich produktów.

Równania chemiczne mogą mieć charakter stechiometryczny lub tylko charakter ogólny.
2010-01-07T16:33:38+01:00
Wiązanie Jonowe - powstaje pomiędzy jonami. Jony tworzą sie w w yniku przeniesienia elektronu lub kilku elektronów z atomów jednego pierwiastka do atomu drugiego> proces taki może nastąpić w momęcie zetknięcia się atomów pierwistków rózniących sie znacznie elektoujemnością.
x>1,7 - róznica elektoujemności jeste większa od 1,7
Wiązanie Jonowe wystepuje między
- pierwiastkami grupy 1,2, 17
- berylowcami z gr. 16 ,17
- w tlenkach metali
- solach pomiędzy kationem a reszta kwasową

przykład - Na Cl , BaO, CaO
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T17:00:36+01:00
Własnymi słowami:
Wiązanie jonowe jest to wiązanie chemiczne. Polega na przejściu elektronów walencyjnych z atomu jednego pierwiastka do atomu drugiego pierwiastka. Siła wiążącą jest siła elektrostatycznego przyciągania.

a to strona:
masz tamduzo też rzeczy wyjaśnonych.
http://chemia_ogolna.webpark.pl/definicje.htm

Równanie chemiczne to zapis przebiegu reakcji chemicznej.
Równanie chemiczne składa się ze wzorów chemicznych oraz substraków (zwiazków chemicznych)


wzór na wiązanie jonowe masz na tej stornie:http://www.chemorganiczna.com/content/view/18/14/1/3/ i tam masz jeszcze wile innych rzeczy

i na koniec polecam strone:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiązanie_jonowe
nie będę kopiowła bo poco a tam dobrze jest napisane;]

licze na naj:D
6 4 6