Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T17:58:39+01:00
1. Zewnętrzną przyczyną upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego była wielka wędrówka ludów. Barbarzyńcy: ludy germańskie: Goci, Wizygoci, Ostrogoci, Longobardowie, Wandalowie, a także Słowianie przemieszczali się po Europie w kierunku zachodnim i południowym
2. W IV i V w. n.e. cesarstwo zachodnio-rzymskie, osłabione wojnami wewnętrznymi, nie potrafiło poradzić sobie z najazdami przybywających ze wschodu plemion barbarzyńskich
3. Powodem upadku były wojny domowe toczone na przestrzeni IV oraz V wieku. Spowodowały one utratę zasobów, zarówno pieniężnych, jak i ludzkich, które mogły zostać wykorzystane w walce z najeżdżającymi w tym czasie państwo barbarzyńcami.
W skrócie kilka przyczyn:
- napór obcych plemion barbarzyńskich- Wizygotów, Hunów, Wandalów
- W V w. plemiona germańskie zajęły znaczne obszary zachodniego cesarstwa i zaczęły tworzyć własne królestwa
- Wodzowie germańscy, jako dowódcy w armii rzymskiej, usuwali i wprowadzali na tron cesarzy wg własnej woli
- zatrucia ołowiem
- brak ochrony granic
- wojny domowe
2 2 2
2010-01-08T22:05:36+01:00
- napór obcych plemion barbarzyńskich- Wizygotów, Hunów, Wandalów
- W V w. plemiona germańskie zajęły znaczne obszary zachodniego cesarstwa i zaczęły tworzyć własne królestwa
- Wodzowie germańscy, jako dowódcy w armii rzymskiej, usuwali i wprowadzali na tron cesarzy wg własnej woli
- zatrucia ołowiem
- brak ochrony granic
- wojny domowe
1 3 1