Oto temperatury powietrza w Elblągu w pierwszych dniach marca.
1III 2III 3III 4III 5III 6III 7III 8III 9III 10III
3°C 5°C -2°C -1°C 0°C -2°C 0°C 2°C 4°C 6°C
a)Jaki ułamek stanowią dni z temperaturami dodatnimi, a jaki ułamek z ujemnymi?
b)Oblicz średnią temperaturę w tych dniach.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-21T20:28:58+02:00
⁵/₁₀*100%=50%-dodatnie
³/₁₀*100%=30%-ujemne


(3+5-2-1+0-2+0+2+4+6):10=
(20-5):10= 15:10=1½
2009-09-21T20:44:12+02:00
10/10=całość
7/10 jest temperatur dodatnich a 3/10 stanowią temperatury ujemne

(3+5-2-1+0-2+0+2+4+6)÷10=1,5
średnia wynosi 1,5
2009-09-21T23:16:06+02:00
Oto temperatury powietrza w Elblągu w pierwszych dniach marca.
1III 2III 3III 4III 5III 6III 7III 8III 9III 10III
3°C 5°C -2°C -1°C 0°C -2°C 0°C 2°C 4°C 6°C
a)Jaki ułamek stanowią dni z temperaturami dodatnimi, a jaki ułamek z ujemnymi?
b)Oblicz średnią temperaturę w tych dniach.

a) 3/8 -> ujemne, 5/8 -> dodatnie. (liczba 0 nie jest ani dodatnia ani ujemna)
b) 15/10, czyli średnia temperatura wynosi 1,5st.
1 5 1