Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T18:08:04+01:00
1. Na klimat naszego kraju działają dwie grupy czynników:
a) meteorologiczne
- rodzaje mas powietrza napływające nad nasze terytorium,
-rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach roku,
-rozmieszczenie głównych niżowych i wyżowych ośrodków barycznych
b) niemeteorologiczne:
-szer. geograficzna (zależna od niej wysokość słońca nad horyzontem w różnych porach roku),
-odległość od większych zbiorników morskich,
-ukształtowanie powierzchni,
- charakter podłoża (rodzaj roślinności, wody powierzchniowe).

2. Napływ mas powietrza do Polski uzależniony jest od rozkładu ośrodków barycznych nad Europą. Decydujące znaczenie mają tu: Wyż Azorski i Niż Islandzki, dzięki którym do naszego kraju dociera głównie wilgotne powietrze znad Atlantyku. Są to masy polano-morskie, które przez cały rok przynoszą opady, powodując ochłodzenie latem i ocieplenie zimną.
Znacznie rzadziej napływa do nas powietrze kontynentalne ze wsch.-zawsze jest ono suche, zimą-mroźne, a latem gorące.
Niekiedy w zimie z pół. spływają też do Polski masy bardzo mroźnego powietrza arktycznego. Czasami, zaś w lecie z południa dociera do naszego kraju powietrze zwrotnikowe, które zawsze przynosi upalną pogodę (masy zwrotnikowe bardzo rzadko napływają zimą i jeśli już do tego dojdzie, to wówczas następuje gwałtowny wzrost temp.-nawet powyżej 15st.)

Też miałam takie zadanie ;)


1 4 1