Odpowiedzi

2010-01-07T16:40:03+01:00
Po pokonaniu Numidii rozgorzał spór pomiędzy dwoma wybitnymi politykami Gajuszem Mariuszem, przywódcą popularów reprezentującym kierunek demokratyczny, oraz arystokratą rządów senackich Sullą. Walki polityczne doprowadziły w końcu do wojny domowej. W roku 88 p.n.e. ugrupowanie Mariusza wystąpiło przeciwko powierzeniu Sulli namiestnictwa w Azji. W 83 p.n.e., po śmierci Mariusza, Sulla powrócił do Italii, gdzie został dyktatorem. Dwa lata później wysłał on do Afryki Gnejusza Pompejusza do walk z Numidyjczykami.

Kolejne walki wewnętrzne wybuchły w roku 49 p.n.e. między Juliuszem Cezarem a Pompejuszem. Cezar pobił Pompejusza pod Farsalos w roku 48 p.n.e. a następnie wrócił do Italii gdzie mianowano go dyktatorem. Następne walki wybuchły w Afryce gdzie pod Thapsus w roku 46 p.n.e. Cezar ponownie pokonał pompejan.

43 p.n.e. – bitwa pod Mutiną – starcie wojsk Antoniusza z siłami Oktawiana, zwycięstwo republikanów
43 p.n.e. – bitwa pod Forum Gallorum
43 p.n.e. - bitwa morska pod Laodyceją zwycięstwo floty Dolabelli nad flotą Kasjusza (5 okretów zdobytych)
43 p.n.e. – oblężenie Laodycei Syryjskiej zwycięstwo sił Kasjusza nad wojskami Publiusza Korneliusza Dolabelli (śmierć Dolabelli)
42 p.n.e. – bitwa koło przylądka Mindos – flota Kasjusza pokonała flotę 33 okrętów z Rodos (2 zatopione, 3 zdobyte)
42 p.n.e. – bitwa morska na Morzu Jońskim
42 p.n.e. – bitwa pod Filippi
38 p.n.e. – bitwa morska pod Kyme - zwycięstwo floty Democharesa nad siłami Kalwizjusza
38 p.n.e. – bitwa morska w Cieśninie Messyńskiej
36 p.n.e. – bitwa morska pod Mylae
36 p.n.e. – bitwa pod Tauromenium 36 p.n.e. – bitwa morska w Zatoce Naulochus- wojna Oktawiana z Sekstusem Pompejuszem
31 p.n.e. – bitwa pod Akcjum
5 1 5