1. W roztworze kwasu fosforowego (V) na jeden jon wodorowy przypada 13 cząsteczek wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

2. W roztworze H₂SO₄ na jeden jon wodorowy przypadają 32 cząsteczki wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

3. W 28-procentowym roztworze kwasu, o masie cząsteczkowej 98u, na jeden jon wodorowy przypada 7 cząsteczek wody. Ile jonów wodorowych powstaje w wyniku dysocjacji jonowej jednej cząsteczki tego kwasu?

Zadania są dla mnie mega trudne, dlatego dużo punktów. Wybieram najlepsze rozwiązanie ;)

1

Odpowiedzi

2011-05-17T10:34:03+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) H3PO4---->3H(+) + PO4(3-)

H(+)---------13 H2O

3(H+)---------x H2O

x = 39 H2O

 

mH3PO4=98u

m 39H2O=702u

 

ms=98g

mw=702g

mr=ms+mw=98g+702g = 800g

Cp=?

Cp=ms*100%/mr

Cp=98*100/800

Cp = 12,25%

 

2) H2SO4---->2H(+) + SO4(2-)

H(+)---------32 H2O

2(H+)---------x H2O

x = 64 H2O

 

mH2SO4=98u

m 64H2O=1152u

 

ms=98g

mw=1152g

mr=ms+mw=98g+1152g = 1250g

Cp=?

Cp=ms*100%/mr

Cp=98*100/1250

Cp = 7,84%

 

3)

Z def. stęż. procent.

28g kwasu------72g H2O

98g kwasu-------xg H2O

x = 252g H2O

 

252g/18g = 14 H2O

H(+)-----------7H2O

x H(+)---------14H2O

x = 2H(+) 

Powstają 2 jony wodorowe