Odpowiedzi

2009-09-21T20:29:41+02:00
Energia wewnętrzna czyli w skrócie Ew ciała to suma energii kinetycznej chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potencjalnych, wynikających z wzajemnego oddziaływania miedzy cząsteczkowego. Ew ciała można zmienić przez wykonanie pracy w skrócie W lub przez przekazanie ciepła w skrócie Q. Może także nastąpić równoczesne wykonanie pracy i przekazanie ciepła czyli: ΔEw = W + Q


Sposoby ciepłego przepływu energii:
- promieniowanie,
- przewodnictwo cieplne,
- konwencja,