Odpowiedzi

2010-01-07T16:58:40+01:00
Suma miar kontów w czworokońcie wynosi 360stopni
a) 123°+37°+158+42°=360
b) 72°+73°+74°+175°=394
c) 89°+91°+91°+89°=360
CZWOROKĄT SPEŁNIAJĄ PUNKTY A I C