1. Wypisz przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (zewnętrzne, wewnętrzne)
2. Ostatniego cesarza rzymskiego ______________ pozbawil władzy wódz barbarzyński ______________ w __r. upadlo ceasrstwo zachodniorzymskie. Data ta jest jednoczesnie umownym końcem epoki ____________. Miejsce imperium zajęły królestwa ______________ . Cesarstwo wschodzniorzymskie ( inaczej ________) prztrwała jeszcze ok. _____ lat (do _______r.)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T18:34:03+01:00
1.Przyczyny zewnętrzne:
-najazdy plemion barbarzyńskich
-wędrówki ludów
Przyczyny wewnętrzne:
-podzielono Rzym na część Zachodnią (Rzym) i Wschodnią (Konstantynopol)
-wojny domowe
-zbyt mała armia
-trudna sytuacja gospodarcza
2.Ostatniego cesarza rzymskiego Romulusa Augustulusa pozbawił władzy wódz barbarzyński Odoaker w 476 r. upadło cesarstwo Zachodnio-rzymskie. Data ta jest jednocześnie umownym końcem epoki starożytności. Miejsce imperium zajęły królestwa barbarzyńskie . Cesarstwo wschodzniorzymskie ( inaczej Bizantyjskie) przetrwa jeszcze ok.200 lat .
8 4 8