Odpowiedzi

2009-09-21T20:58:24+02:00
Na lokatę terminową o oprocentowaniu p% w skali roku wpłacono kwotę 10000zł. Oblicz stan lokaty po upływie czasu t:
a) lokata miesięczna p=4% t=2 lata
4%*2lata=8%
10000zł:100%=100zł
100zł*108%=10800zł
b) 6 miesięczna p=3% t=3,5 roku
3%:3,5rok=3%*¹⁰₃₅=³⁰₃₅%
10000zł*³⁵³⁰₃₅=⁷⁰⁶⁰⁰⁰⁰₇zł=1008888zł
2009-09-21T21:00:00+02:00
Na lokatę terminową o oprocentowaniu p% w skali roku wpłacono kwotę 10000zł. Oblicz stan lokaty po upływie czasu t:
a) lokata miesięczna p=4% t=2 lata
b) 6 miesięczna p=3% t=3,5 roku
k=10000*(1+ p/100)do potęgi t
a)k=10 000(1+4/100)²=10000*1,04²=10000*1,0816=10816
b)k=10 000(1+0,03*1/2)⁷=10 000*1,015⁷=11098,45