Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T17:12:22+01:00
Pojęcie dobra i zła było odwiecznym tematem wszelkich rozważań, dysput, traktatów. Już w starożytności pierwsi filozofowie (Demokryt, Arystoteles, Platon) zajmowali się zgłębianiem tajników etyki i rozprawiali na temat moralności. Sokrates, najbardziej nowatorski w swych poglądach, pierwszy uczył rozróżniania dobra od zła, wzywał do zastanowienia się nad celem życia i jego wartościami, nad tym, co jest cenniejsze – dobra moralne czy materialne. Twierdził, że najważniejszą cnotą człowieka jest jego mądrość i wiedza. Niepodważalnym autorytetem w zakresie zasad moralnych, uniwersalnym wyznacznikiem wartości etycznych jest „Biblia”. A do niej chętnie nawiązywali romantycy!