Odpowiedzi

2009-09-21T21:33:40+02:00
A=(x:x€N+ i x jest liczbą pierwszą i x <18)
B=(x:x€N+ i x jest dzielnikiem liczby 15)
C=(x:x€C i -2≤x≤2)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-21T21:42:36+02:00
Zbior M=(3,6,9,12,15) mozna okreslic nastepujaco:
M=(x:x€N+ i x jest wielokrotnoscia liczby 3 i x ≺16)

w podobny sposob okresl zbiory:
A=⦃2,3,5,7,11,13,17⦄
A={x:x∈N i x jest liczb a pierwszą i x<18}
B=⦃1,3,5,15⦄
B={x: x∈N i x jest dzielnikiem liczby15}
C=⦃-2,-1,0,1,2⦄
C={x: x∈C∈ i IxI<3}