Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T08:49:42+01:00
Pakt Ribbentrop-Mołotow zawarty został 23.8.1939 roku w Moskwie.Zaplanowano w nim podział Polskich ziem na sferę wpływów niemiecką i radziecką w razie wybuchu drugiej wojny światowej.Namyśl niestety nasuwają się skojarzenia z naszej odległej przeszłości gdy Rzeczypospolita dostał się pod trzy rozbiory(1772,1793,1795rok). W ten sposób utraciła swą wolność i suwerenność państwową na blisko 123 lata.W tym wypadku pakt Ribbentrop-Mołotow zadecydował o losach Polski w 1939 roku skutkując wybuchem drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 roku.Moim zdaniem słuszne jest określenie że pakt Ribbentrop-Mołotow mianem 4 rozbioru Polski. Doszukamy się w nim wiele elementów które nawiązują do naszej odległej przeszłości takich jak Moskwa i Berlin decydują o losach Polski,podział Polski na rzecz obcych zaborców, całkowita kontrola ziem polskich,utrata własnej samodzielności państwowej a co za tym idzie niepodległości.Tak jak i przed wiekami Polska w 1939 roku niestety dostała się pod władanie obcych państw Niemiec i Związku Radzieckiego. A dawniej gdy doszło do trzech rozbiorów Rzeczypospolitej to przecież Prusacy i Carska Rosja dokonała wspólnie nie licząc zaborcy Austriackiego największego rozbioru ziem polskich.
1 5 1