Odpowiedzi

2009-09-21T21:31:01+02:00
How we treat people we know, and people we don't know

In poland, when we don't know someone, we act officially, greet them with "Good morning!". When the person is familiar to us, we just say "Hi! What's up?" Or, if it's a grownup, "Hello there! How are you!" When we don't know how to behave, we behave officially, try to look nice and smart. When it comes to our friends, we just know how to act near them.
In Poland we do not greet people we pass on our way to work or school, but we always say hello to people we know. When it comes to people we want to have as friends, we try to be as well-mannered as we can to make a great impression on the person we want to be friends with. After we get to know that person, we return to our normal routine.


W polsce kiedy kogoś nie znamy, zachowujemy się oficjalnie, witamy ich słowami "dźień dobry". Hiedy ta osoba jest nam znana, mówimy po prostu "cześć! Jak życie?" Albo, jeśli to dorosły, "Witaj! Co tam u ciebie?" Kiedy nie wiemy jak się zachować, zachowujemy sie oficjalnie, staramy się wyglądać na fajnych i mądrych. Kiedy jednak w grę wchodzą przyjaciele, po prostu wiemy jak siędo nich odezwać. W polsce nie witamy się z ludźmi, których mijamy na naszej drodze do pracy czy szkoły, ale zawsze witamy ludzi, których znamy. Kiedy przychodzi do ludzi, których chcemy mieć jako przyjaciół, staramy się wyjść jak najlepiej, żeby sprawić dobre pierwsze wrażenie. Po poznaniu ich, wracamy do naszego codziennego zachowania.No, to tyle :) przetłumaczyłem jescze, mam nadzieję że pomogłem