Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T17:24:39+01:00
1. Czy nie jest Panu wstyd oszukiwać wszystkich Polaków, wmawiając im, że traktat lizboński niesie za sobą same korzyści oraz nie naraża Polski na żadne straty? W rzeczywistości jest to akt uległości Pana rządu wobec eurosocjalistów i oddanie Polski pod szpony wielkiego superpaństwa „Unia Europejska”. Uważa się Pan za polityka demokratycznego, dlaczego więc tak bardzo Pana rząd nie chce w tej sprawie zwołać referendum? Czy uważa się Pan za patriotę?
2. Podczas kampanii wyborczej, jak i po wygraniu wyborów, często nawiązywał Pan do organizacji Euro2012, pomijając wiele, ważniejszych tematów, które wymagają natychmiastowej interwencji. Można odnieść wrażenie, iż zorganizowanie mistrzostw w kopaniu piłki, jest dla Pana rządu ważniejszym zadaniem, niż kwestia ZUSu, którego upadek przewiduje się na rok 2009, czyli już za rok. Jak to Pan wytłumaczy?
3. W kampanii wyborczej obiecywał Pan Polakom drugą Irlandię, państwo, które nie ingeruje w gospodarkę, wolność gospodarczą i niskie podatki. W czasie Pańskich rządów, aż dwa podatki (jeśli nie więcej)… wzrosły. Akcyza na papierosy oraz podatek na ubranka dziecięce. Najgorsze jednak jest to, iż jest to nakaz Unii Europejskiej! I to jest wolny rynek i niskie podatki – regulacje obcej, socjalistycznej organizacji? Pan jeszcze śmie twierdzić, iż podpisanie traktatu lizbońskiego nie niesie za sobą żadnych strat? Widocznie, jak większość Pańskiego rządu, nie przeczytał Pan tego albo bezczelnie Pan kłamie. Pozwolę sobie przytoczyć ust. 3. art. 3, który informuje, że Unia ustanawia rynek wewnętrzny. To jest według Pana wolny rynek? Sterowana przez eurosocjalistów gospodarka? Tak oszukał Pan młodych Polaków, którym zawdzięcza Pan wygrane wybory?
4. Minister Edukacji, p. Hall, chce, by przymus edukacji obowiązywał dzieci, rok młodsze niż obecnie. Jak sama zapowiada, chce również u dzieci wzbudzić patriotyzm europejski i odpowiednio ukształtować ich poglądy na temat Unii Europejskiej. To podobne działanie, jak kilkadziesiąt lat temu, tylko że dotyczyło ZSRR i naszej wspólnej przyjaźni. Czy odbieranie siłą dzieci, z rąk rodziców i przymusowy pobyt w szkole wraz z praniem mózgu, jest według Pana przykładem liberalizmu, do którego tak nawiązywał Pan podczas kampanii wyborczej? Uważa Pan, że pani Hall wie lepiej, co jest lepsze dla dziecka, niż jego rodzice?
5. Pana rząd opowiada się za wprowadzeniem waluty EURO. Ekonomiści zgodnie twierdzą, iż nie jest to projekt ekonomiczny, tylko wyłącznie polityczny. Czemu chce Pan odebrać Polsce jej własną walutę, i uzależnić ją od obcej? Przecież polska złotówka jest coraz mocniejsza. Efektem wprowadzenia EURO będzie wzrost cen i początkowe problemy z płatnościami. Dlaczego chce Pan to zafundować Polakom? By podlizać się eurosocjalistom, co Panu świetnie wychodzi?
6. Obiecał Pan Polakom likwidację obecnego systemu finansowania partii politycznych, opierającego się na kradzieży pieniędzy z portfeli podatników. Jakie działania zostały w tym kierunku podjęte? Czy może jednak wizja okradnięcia Polaków na wysokość kilkudziesięciu milionów złotych dla Platformy Obywatelskiej jest zbyt kusząca, by ją odrzucić?
7. Proszę przedstawić rozliczne cuda Pana rządu, pomijając lepsze stosunki zagraniczne z UE, polegające na uległości wobec niej pod każdym względem.
8. Unia Europejska opowiada się za restrykcyjnymi normami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla, który według niej powoduje globalne ocieplenie (cała prawda o tym zjawisku - niedługo w UPRTV!). Dlaczego Pana prounijny i ultraliberalny rząd na jedno z najbardziej ekologicznych paliw - gaz ziemny, nakłada podatek? Nie dość, że instalacja kosztuje ok. 7-10 tysięcy, stacji w Polsce z gazem ziemnym jest bardzo mało, to Pana rząd jeszcze musi zniechęcać wszystkich podatkiem?
9. Czy nadal Pan uważa swoją partię za liberalną i wolnorynkową? Czy może według Pana zdradziła te wartości?
SKRUĆ SOBIE JA ALE 10 NIE WIEM ;(