Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T17:39:50+01:00
Metanu:
CH4 + 2 O₂ → CO₂ + 2 H₂O

etanu:
2 C₂H₆ + 7 O₂ → 4 CO₂ + 6 H₂O

propanu:
C₃H₈ + 5 O₂ → 3 CO₂ + 4 H₂O

butanu:
2 C₄H₁₀ + 13 O₂ → 8 CO₂ + 10 H₂O

butenu:
C₄H₈ + 6 O₂ → 4 CO₂ + 4 H₂O

etynu:
2 C₂H₂ + 5 O₂ → 4 CO₂ + 2 H₂O

propynu:
C₃H₄ + 4 O₂ → 3 CO₂ + 2 H₂O

butynu:
2 C₄H₆ + 11 O₂ → 8 CO₂ + 6 H₂O
12 4 12
2010-01-07T17:40:58+01:00
Metan
CH₄ + 2O₂ daje CO₂ +2 H₂O
etan:
C₂H₆ + 4O₂ daje 2CO₂ +3 H₂O
propan:
C₃H₈ + 5 O₂ daje 3 CO₂ +4 H₂O
butan:
C₄H₁₀ + 9 O₂ daje 4 CO₂ + 5 H₂O
buten :
C₄H₈ + 6 O₂ daje 4 CO₂ + 4 H₂O
etyn:
2 C₂H₂ + 5 CO₂ daje 4 CO₂ + 2 H₂O
propyn:
C₃H₄ + 4 O₂ daje 3 CO₂ + 2 H₂O
butyn:
2 C₄H₆ + 11 O₂ daje 8 CO₂ + 6 H₂O
11 3 11