Odpowiedzi

2009-09-21T21:14:24+02:00
64
65536
65536
2097152
33554432
2097152
1647086
1953125
2048

Jedno pod drugim, tak jak wypisałaś
2009-09-21T21:34:33+02:00
4 do potegi 4³ = 64
32³ *2 = 65536
16 do potegi 4 = 65536
128³? = 2097152
2 do potegi 24 = 16777216
64do potegi 4: 2³ = 16777216 ; 8 =2097152
8do potegi 7 :4 = 524288
__5do potegi 8____ * _2do potegi 10_= 390625 * 1024 = 400000000