1. Otocz pętlami nazwy przedstawicieli stanów społeczeństwa francuskiego i podpisz je. KOlorem niebieskim zaznacz stan, który był najbardziej zróżnicowany pod wzgledem ekonomicznym, a kolorem czerwoynm stany uprzywilejowane.

- chłop
-mieszczanin
-kardynał
-ksiądź
-szlachcic

a) do którego stanu odnoszą się przytoczne słowa :
- Czym jest stan trzeci? - Wszystkim
- Czym był on dotąd w życiu politycznym? - Niczym
- Czego żąda - być czymś.
Emanuel Sieyes.
_______________________________________________
b) Jak określisz taką strukturę (budowę ) słoczeństwa?
c)Dlaczego budziła ona sprzeciwstanu trzeciego?

1

Odpowiedzi

2010-01-10T01:14:09+01:00
1)czerwony kolor:szlachcic,ksiądz,kardynał,
niebieski kolor:mieszczanin
a)mowa jest o :stan trzeci
b)jest ona strukturą średniowieczną
c)ponieważ stan trzeci nie mógł czynnie uczestniczyć w życiu państwa,wszelkie decyzje podejmowało szlachectwo i kler(duchowieństwo)