Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T17:59:00+01:00
Różnice rozwoju ziem polskich w XIX w. zależały od tego w jakim zaborze leżała ziemia.
W zaborze pruskim przodowało rolnictwo. Na terytorium zaboru budowano nowe oraz mechanizowano istniejące już zakłady przetwarzające płody rolne- młyny i gorzelnie. Powstały również zakłady nowego typu- cukrownie. Kultura i nauka stały na optymalnym poziomie. Tak samo było z przemysłem.
W zaborze rosyjskim rozwój rolnictwa przebiegał wolniej niż w zaborze pruskim. Dobrze natomiast rozwijał się przemysł.Już w pierwszej połowie XIX w. powstały pierwsze zakłady zakłady włókiennicze. Jednakże los robotników był cięższy niż w pozostałych zaborach. Ludzie pracowali po 12 godz. a niekiedy po 14 godz. Często więc dochodziło do wypadków. Robotnicy strajkowali. Władze rosyjskie surowo karały wszelkie przejawy walki o prawa robotnicze. W zaborze austriackim gospodarka i przemysł stały na niskim poziomie. Władze austriackie w drugiej połowie XIX w. zezwoliły na swobodny rozwój kultury i oświaty polskiej. W szkołach, sejmach i urzędach posługiwano się językiem polskim. Zezwolono na działalnośc uczelni, m.in. uniwersytetów w Krakowie i w Lwowie. Takich swobód nie mieli Polacy w zaborach pruskim i rosyjskim i dlatego wiele młodych ludzi przybywało do Krakowa i Lwowa.


Mam nadzieję, że na temat.
27 4 27