Zad1.
Długość okręgu wynosi 36 cm.Promień tego okręgu ma długość.

zad2.
Koło o promieniu r=5cm ma pole równe


zad3.pole koła wynosi 144 pi cm2.Jego obwód jest równy?


zad4.Obwód koła wynosi 36 pi cm długości.Pole tego koła jest równe

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T17:44:02+01:00
1. l=36cm
l=2pir
36=2*pi*r/:2pi
36:2pi=r
r=36:2pi
r=18:pi
2. r=5cm
P=pi*r(do kwadratu)
P=pi*5*5
P=25pi
3. P=144pi cm2
l=2*pi*r
144*pi=pi*r2/:pi
144=r2
r=pierwiastek z 144
r=12
l=2*12*pi
l=24*pi
4. l=36*picm
P=pi*r2
2*pi*r=36*pi/:pi
2r=36/:2
r=18
P=pi*18do kwadratu
P=324*pi
1 4 1
2010-01-07T17:44:17+01:00
1. l=2πR
36=2πR
18=πR
18/π=r
2. pole= πR²
P=π5²
P=25π
3. POLE= 144cm²
p=π12²
promien=12
l=2πr
l=2×π×12
l=24π
4. l=2πr
l=36π
r=18
pole=πr²
pole=π18²
pole=324π
proszę;)