Mam kilka zadani
1.Co to jest Imiesłów???
2.Jak dzielimy imiesłowy i jakie posiadaja końcówki???
3.Dlaczego imiesłowy posiadają takie nazwy???
4.Jak piszemy nie z imiesłowami

Wszystkie odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Proszę bardzo żeby to nie były jakieś wielkie odpowiedzi. :)

2

Odpowiedzi

2010-01-07T17:44:02+01:00
1.Imiesłów - forma czasownika mająca cechy przymiotnika bądź przysłówka.
2/3. Imiesłowy dzielimy na:
-Imiesłowy przymiotnikowe[odp. na pytania przymiotnika i zachowują sie jak czasownik]
*czynne - zakończone na -ący[-ąca,-ące] np. lubiące, wierzące
*bierne - zakończone na -ny[-na,-ne] i -ty[-ta,-te] np. zagrany, ścięty
-Imiesłowy przysłówkowe[występują w znaczeniu czasownika, a zachowują sie jak przysłówki]
*uprzednie - zakończone na -łszy, -wszy
odnoszą się do czynności, która zakończyła się wczesniej niż inna czynność w zdaniu np. Napisawszy list, wysłał go
*współczesne - zakończone na -ąc np. będąc, robiąc
odnoszą się do czynności, o której mówi się w zdaniu np.Idąc do domu rozmyślał o filmie.
4.Nie z imiesłowami przymiotnikowymi piszemy łącznie
Nie z imiesłowami przysłowkowymi piszemy oddzielnie.

2010-01-07T17:45:24+01:00
1. Imiesłowy to nieosobowe formy czasownika .
2. Imiesłowy :
- przymiotnikowe (odmienne):
czynne : bierne:
-ący -ny -na -ne
-ąca -ty -ta -te
-ące -ony -ona -one
tworzymy tylko tworzymy od czasowników
od czasowników dokonanych i niedokonanych
niedokonanych ale tylko przechodnich

- przysłówkowe (nieodmienne)
współczesne: uprzednie:
-ąc -wszy
-łszy
tworzymy tylko tworzymy tylko od
od czasowników czasowników dokonanych
niedokonanych

4. "nie" z imiesłowami przymiotnikowymi - łącznie
"nie" z imiesłowami przysłówkowymi - oddzielnie

3. Ponieważ mają cechy przymiotnika lub przysłówka.