1. oblicz łączną długość krawędzi sześcianu o krawędzi długośći:
a) 10cm b) 2,4dm c) 7 i jedna szósta m d) 5cm 7mm2. Z szesnastu jednakowych sześcianów o krawędzi 1dm można zbudować cztery różne prostopadłościany. znajdź wymiary tych prostopadłościanów, łączną długość ich krawędzi oraz ich pola powierzchni.
:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T18:03:47+01:00
1.
a) 10 cm x 12 = 120 cm
b) 2,4 dm x 12 = 28,8 dm
c) 7 1/6 m x 12 = ( nie wiem jak, sorry)
d) 5 cm 7 mm x 12 = 5,7 cm x 12 = 68,4 cm = 68 cm 4 mm

2.
prostopadłościan nr. I:
4 dm x 1 dm x 4 dm (szer. x dług. x wysok.)
Ppc = 4 dm × 1 dm × 2 + 4 dm × 1 dm × 2 + 4 dm × 4 dm × 2 = 8 dm² + 8 dm² + 32 dm² = 48 dm²
(pole powierzchni całkowitej)
8 × 4 dm + 4 × 1 dm = 32 dm + 4 dm = 36 dm (długości krawędzi)
prostopadłościan nr. II:
2 dm x 2 dm x 4 dm (szer. x dług. x wysok.)
Ppc = 2 x 2 dm x 2 dm + 2 x 2 dm x 4 dm + 2 x 2 dm x 4 dm = 8 dm² + 16 dm² + 16 dm² = 40 dm²
8 x 2 dm + 4 x 4 dm = 16 dm + 16 dm = 32 dm (długości krawędzi)
prostopadłościan nr. III:
2 dm x 1 dm x 8 dm (szer. x dług. x wysok.)
Ppc = 2 x 2 dm x 1 dm + 2 x 1 dm x 8 dm + 2 x 2 dm x 8 dm = 4 dm² + 16 dm² + 32 dm² = 52 dm²
4 x 2 dm + 4 x 1 dm + 4 x 8 dm = 8 dm + 4 dm + 32 dm = 44 dm (długości krawędzi)
prostopadłościan nr. IV:
- ( nie wymyśliłem, sorry)
3 3 3