Odpowiedzi

2010-01-07T17:41:44+01:00
Konstytucja wprowadziła wiele koniecznych zmian. Od tej chwili króla nie wybierała już szlachta. Tron miał być dziedziczony przez kolejnych następców dynastii panującej. Ustalono, że uchwały będą podejmowane większością głosów, a nie jak dotąd jednomyślnie. W Sejmie mieli również zasiąść przedstawiciele stanu mieszczańskiego. Uchwalono też prawo ułatwiające rozwój miast królewskich. Zamożni, wykształceni i zasłużeni dla kraju mieszkańcy mogli otrzymywać szlachectwo. Pod opiekę prawa i władz wzięto także chłopów.
18 4 18