Odpowiedzi

2010-01-07T17:38:53+01:00
Zakres tolerancji - zakres wartości jakiegoś czynnika (np. temperatury, oświetlenia, wilgotności), w obrębie którego organizm jest w stanie utrzymać się przy życiu. Zakres tolerancji jest określony przez dwie wartości skrajne (pessimum) - najniższą (minimum) i najwyższą (maksimum) - działającego czynnika. Przekroczenie tych wartości powoduje zahamowanie procesów życiowych, a następnie śmierć organizmu. W obrębie zakresu tolerancji znajduje się strefa środkowa - tzw. optimum. Są to optymalne - najkorzystniejsze dla funkcjonowania organizmu - wartości określonego czynnika.
15 3 15
2010-01-07T17:39:12+01:00
Zakres tolerancji - zakres wartości jakiegoś czynnika (np. temperatury, oświetlenia, wilgotności), w obrębie którego organizm jest w stanie utrzymać się przy życiu. Zakres tolerancji jest określony przez dwie wartości skrajne (pessimum) - najniższą (minimum) i najwyższą (maksimum) - działającego czynnika. Przekroczenie tych wartości powoduje zahamowanie procesów życiowych, a następnie śmierć organizmu. W obrębie zakresu tolerancji znajduje się strefa środkowa - tzw. optimum. Są to optymalne - najkorzystniejsze dla funkcjonowania organizmu - wartości określonego czynnika.

Organizmy mające szeroki zakres tolerancji wobec danego czynnika nazywamy eurybiontami, natomiast organizmy mające wąski zakres tolerancji wobec danego czynnika nazywamy stenobiontami.
12 3 12
2010-01-07T17:39:31+01:00
Toleranjca jest to akceptowanie innych .:) Ich wa oraz zalet.

Zakres tolerancji - to zakres w którym tolerujemy osobę [zwierze lub przedmiot]

Mozemy kogoś tolerować w dużym zakresie - czyli akceptować wszystkie jego wady bez wyjątkow
albo
w małym zakresie - czyli tolerować tylko jego nielicne wady :)


mam prośbe pomóż mi z moją rozprawką!:)
12 1 12