1. Kto udziela nam daru rady?
2.Czym jest dar rady?
3. Czym jest dar umiejetnosci w zyciu chrzescijanina?
4. Do czego zobowiązuje as dar umiejetnosci?

Proszee strasznie o odpowiedz jak najszybciej na podstawie podrecznika do religi dla klasy 3 gim.! ; ** Prosze.!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T19:32:04+01:00
2.. W życiu Najświętszej Panny dar rady był niezawodnie najważniejszym czynnikiem. Przyjście na świat Boga-człowieka zależało od Jej przyzwolenia, a o tem przyzwoleniu rozstrzygał w Najświętszej Pannie dar rady, łaska dobrego wyboru, rozeznania dobrego od najlepszego. Dobrze i święcie było służyć Bogu w świątyni w czystości życia i modlitwie; dobrze też było modlić się cichutko w nazaretańskim domku i oddawać bliźnim wszelkie możliwe przysługi, mogło to wystarczyć na zbawienie a nawet świętość zapewnić. Lecz Pan Bóg co innego jeszcze postanowił, Duch św. co innego tchnął w serce, — i Marya na widok anioła nie zawahała się wyrzec tych słów na wieki pamiętnych : „Niech mi się stanie”.
Rada, jak wszelka łaska, nie ostoi się w duszy nieprzygotowanej na jej przyjęcie. Przygotowanie Maryi na wszelkie dary łaski Bożej, było wysokie i najzupełniejsze. A dwie są cechy tego przygotowania: czystość serca i słuchanie głosu Bożego. Pewien bardzo znakomity pisarz z Towarzystwa Jezusowego powiada: „Z dwóch ludzi poświęcających się jednocześnie służbie Bożej, jeden odda się całkowicie dobrym uczynkom, a drugi oczyszczać będzie serce swoje i wyrzucać zeń wszystko, co się sprzeciwia łasce Bożej, i ten drugi dojdzie dwa razy prędzej do doskonałości.
Trudno jest słyszeć radę, gdy się ma umysł rozbity na wiele różnorodnych czynności; — trudno dać drugiemu radę, gdy się niema pewnego stopnia skupienia.
Nasza Najświętsza Matka, czuwając nad sobą, czuwała naprzód nad duszami wszystkich, co na świecie żyć mieli, aż do dnia sądu ostatecznego ; w Jej słuchaniu postanowień Bożych znajduje się dla nas i przykład i rada i rękojmia zbawienia.3..Dar umiejętności jest tym darem Ducha Świętego, dzięki któremu mamy pewność i głęboką wiarę w Boga oraz w chrześcijańskie prawdy objawione. Jest nadprzyrodzonym usposobieniem umysłu, które pozwala mu uchwycić i przeniknąć w cudowny sposób i jakby intuicyjnie niektóre tajemnice wiary, albo po prostu głęboki sens zawarty w słowach Chrystusa Pana lub natchnionych przez Ducha Świętego