PILNE !!
1. Oblicz:
a) 3,4*5+0,4*10-7,2*1=
b)3,4*2+0,4*1-7,2*5=
c)3,4*1+0,4*-1-7,2*-1=
d)3,4*10+0,4*10-7,2*10=
e)3,4*1/4+0,4*3/4-7,2*1/6=
f)3,4*-1+0,4*1-7,2*1=

2.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych:
a)3x-4x+2x-5x+7
dla x = -1
dla x = 0
dla x = 2,5

b)-3m-4n+3n+5m
dla m =1i n= -2
dla m = -0,5 i n = 0,1

c)-13x+y+23-20y+6
dla x =0,02 i y= -3/19
dla x = 0 i y= 1

1

Odpowiedzi

2010-01-07T18:01:42+01:00
1)
a) 17+4-7,2=13,8
b) 6,8+0,4-36=-28,8
c) 3,4-0,4+7,2=10,2
d) 34+4-72=-32
e) 0,85+0,3-1,2=-0,05
f) -3,4+0,4-7,2=-10,2

2)
a)3x-4x+2x-5x+7=-4x-7

dla x = -1
-4x-7=-4*(-1)-7=4-7=-3

dla x = 0
-4x-7=-4*0-7=-7

dla x = 2,5
-4x-7=-4*2,5-7=-17

b)-3m-4n+3n+5m=2m-1n

dla m =1i n= -2
2m-n=2*1-(-2)=2+2=4

dla m = -0,5 i n = 0,1
2m-n=2*(-0,5)-0,1=-1-0,1=-1,1

c)-13x+y+23-20y+6
13x-19y+29

dla x =0,02 i y= -3/19
13x-19y+29
13*0,02-19*(-3/19)+29=0,26+3+29=32,26

dla x = 0 i y= 1
13x-19y+29
13*0-19*1+29=0-19+29=10